Connect with us

Thông cáo báo chí

Cảnh báo: Từ ngày 27 tháng 9, các tài khoản Gmail và YouTube và Google sẽ không hoạt động trên các điện thoại thông minh này

Published

on

Điện thoại thông minh Android có phiên bản Android 2.3.7 trở xuống, Google sẽ ngừng hỗ trợ chúng. Từ ngày 27 tháng 9 năm 2021, những người dùng như vậy sẽ không thể truy cập Google Drive, YouTube, Tài khoản Google và Gmail trên điện thoại của họ. Nếu bạn cũng có một chiếc điện thoại thông minh Android cũ, thì đây là một tin rất quan trọng đối với bạn.

Điện thoại của người dùng bây giờ ít nhất phải có phiên bản Android 3.0 Honeycomb, mặc dù Google cũng đã giải tỏa rằng người dùng có phiên bản cũ hơn sẽ có thể truy cập tài khoản Gmail của họ thông qua trình duyệt.

Google cũng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình 9to5 của một e-mail do Google gửi cho người dùng. Người dùng có phiên bản Android 2.3.7 trở xuống nhận được thông báo lỗi tên người dùng hoặc mật khẩu khi đăng nhập vào Gmail.

Trong thư này, người dùng đã được cảnh báo và yêu cầu nâng cấp điện thoại của họ. Sau ngày 27 tháng 9, tất cả người dùng có phiên bản Android như vậy sẽ gặp lỗi khi đăng nhập vào các ứng dụng của Google như Gmail, Google Map, YouTube, v.v.

Ngoài ra, nếu người dùng tạo tài khoản Google mới trên điện thoại đó hoặc đăng nhập bằng tài khoản mới hoặc khôi phục cài đặt gốc, trong mọi trường hợp, họ sẽ gặp lỗi. Ngoài ra, người dùng có phiên bản cũ hơn cũng sẽ gặp lỗi khi thay đổi mật khẩu của Tài khoản Google.

Continue Reading

© 2021