Connect with us

Năng lượng

Các chính phủ Đông Nam Á đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo

Published

on

Trước đại dịch coronavirus, một trong những chương trình nghị sự chính của các nhà đầu tư và hoạch định chính sách trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN ) là chuyển đổi năng lượng. Chính phủ cam kết giảm lượng khí thải carbon, điều này được thấy rõ qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo. Mặc dù các hoạt động xây dựng đã ngừng hoạt động do Chính phủ chuyển nguồn vốn sang chi tiêu xã hội, đầu tư vào lĩnh vực tái tạo sẽ nhanh chóng tăng lên.

Các chính phủ ASEAN đã phát triển một kế hoạch bền vững trong 5 năm để tăng cường công suất năng lượng tái tạo và hồi sinh các nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19. Kế hoạch này nằm trong giai đoạn hai của Kế hoạch Hành động ASEAN về Hợp tác Năng lượng (APAEC) 2021-2025. Các bộ trưởng năng lượng ASEAN nhất trí rằng năng lượng tái tạo sẽ chiếm 23% tổng nguồn cung cấp điện và 35% tổng công suất năng lượng lắp đặt vào năm 2025 Điều này có nghĩa là đến năm 2025, công suất năng lượng tái tạo sẽ từ 35GW đến 40GW.  

Ở các nước Đông Nam Á, 84% tổng công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt đến từ Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Trong số các quốc gia dẫn đầu là Việt Nam với 34% thị phần, thứ hai là Thái Lan với 17%, thứ ba là Indonesia với 13%, Malaysia đứng thứ tư với 10%, trong khi Philippines đứng thứ sáu với 10% thị phần.

Chính phủ Việt Nam có kế hoạch xây dựng năng lực năng lượng tái tạo bền vững để cắt giảm 15% lượng khí thải carbon vào năm 2030, giảm sự phụ thuộc của quốc gia vào than và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng. Cho đến nay, Việt Nam có số lượng cài đặt cao nhất với 13GW. Trong giai đoạn 2020-2025, Việt Nam dự kiến ​​70% công suất tái tạo mới là từ thủy điện và điện mặt trời. Nước này cũng dự kiến ​​tạo ra 17% năng lượng tái tạo từ gió và 11% sẽ từ năng lượng sinh học. Trong Kế hoạch phát triển quốc gia giai đoạn 2021-2030, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sản xuất 50GW từ điện gió và năng lượng mặt trời ngoài khơi và trên đất liền.

Trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch là Singapore. Tổng số lượng lắp đặt quang điện mặt trời (PV) nối lưới mới giảm 52,1% hàng năm trong chín tháng đầu năm 2020. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2020, Singapore chỉ xây dựng được 390 cơ sở lắp đặt so với 814 cơ sở lắp đặt trong cùng kỳ năm 2019. Năm 2020, Chính phủ dự kiến ​​sẽ có thêm một lượng điện mặt trời từ 350MWp lên 2GWp vào năm 2030 và 5GWp vào năm 2050.

Năm 2020, Chính phủ Indonesia cũng có kế hoạch tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo từ 9% lên 23% vào năm 2025 và 31% vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, quốc gia này cần 10GW điện tái tạo vào năm 2025. Tuy nhiên, vẫn có những thách thức chẳng hạn như vấn đề định giá điện và thiếu đầu tư. Chính phủ có kế hoạch đưa ra nhiều ưu đãi hơn để thúc đẩy thủy điện và năng lượng mặt trời.

Continue Reading

© 2021